Algemene Voorwaarden

Op de diensten van Coaching by Nouna zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden worden op aanvraag naar je toegestuurd. Daarnaast ontvang je deze als bijlage bij aanvraag van een offerte en start van een  coachingtraject. 

Privacy

Coaching by Nouna neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Coaching by Nouna respecteer de privacy van de gebruikers en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet. Coaching by Nouna is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Verwerking persoonsgegevens
Coaching by Nouna verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en omdat je deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt. De gegevens die je verstrekt zijn: 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die je actief verstrekt tijdens de coaching zijn de privé gegevens gedeeld ten behoeve van je persoonlijke groei en ontwikkeling

Bijzondere en gevoelige informatie
Bijzondere en gevoelige informatie over jouw coachvraag, coach proces en jouw gezondheid kan tijdens een consult en gehele traject schriftelijk vastgelegd worden ter ondersteuning voor de coach. Deze aantekeningen zullen alleen gebruikt worden tijdens je traject. Alle verslaglegging in afstemming met jou en eventueel de opdrachtgever worden vastgelegd ten behoeve van je persoonlijke doelen en ontwikkeling. Ingesloten wordt een factuur gestuurd, welke jouw persoonlijke gegevens, naam/adres/postcode/woonplaats bevat. Dit wordt verzonden over een beveiligde internetverbinding via de server van Webmailsecure. 

Doeleinde gegevens
Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling. 

Bewaartermijn gegevens
Coaching by Nouna hanteert de algemene bewaartermijn van 5 jaar (artikel 7: 412 BW) voor jouw dossier. De fiscale gegevens hebben een bewaartermijn van 7 jaar (artikel 3:15a juncto artikel 2: 10 BW). Dit is de wettelijke bewaarplicht voor (zorg) dossiers en onderdelen ten behoeve van de beroepsorganisatie. Na verloop van de bewaartermijn worden de gegevens, schriftelijk en digitaal vernietigd.
Hierbij gaat het om: 

  • Gegevens  coachingstraject (5 jaar)
  • Persoonsgegevens (7 jaar)
  • E-mailadres (7 jaar)
  • Telefoonnummer (7 jaar)

Hoe je gegevens beveiligd worden
Je gegevens zijn digitaal beveiligd. De computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks geupdate voor virus en datalekken. Alle mail verkeer vindt plaats via Webmailsecure. Coaching by Nouna is verantwoordelijk voor het updaten van het afgenomen pakket zodat er ten alle tijden gewerkt wordt met de meest geavanceerde versie. 

Delen van gegeven met derden
Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven. 

Cookies
Coaching by Nouna maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten dienste van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt ter verbetering van de website en diensten van Coaching by Nouna.  

Autoriteit Persoonsgegevens
Als je een klacht hebt over hoe Coaching by Nouna met je persoonsgegevens omgaat, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de geboden diensten door Coaching by Nouna en na het  bespreken van uw klacht met de coach onvoldoende gehoord en-of geholpen voelt, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de commissie klachtenregeling van Stichting Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie over de procedure leest u op de website van NOBCO www.nobco.nl

Contactgegevens
Coaching by Nouna
https://coachingbynouna.com
E-mail: info@coachingbynouna.com
Telefoon: 06 28 87 56 85